Mitä golfkentällä voidaan tehdä ympäristön eteen? - Golflehti
Mitä golfkentällä voidaan tehdä ympäristön eteen?

Mitä golfkentällä voidaan tehdä ympäristön eteen?

Investoinnit golfkenttien ympäristötyöhön maksavat itsensä usein nopeasti takaisin.

Teksti sami sarpakunnas
Kuvat Olli-Mikko Muroke
Facebook Whatsapp Linkedin

Ympäristötyö ei ole golfkentille enää vaihtoehto vaan velvollisuus

Harva liikuntamuoto ankkuroituu yhtä vahvasti luontoon kuin golf. Golfkenttä on osa ympäröivää luontoa ja sen kanssa kiinteässä vuorovaikutuksessa. Se mitä golfkentällä tehdään ja miten sitä hoidetaan, vaikuttaa suoraan lähiympäristöön – ja lajistamme syntyvään mielikuvaan.

Harva golfkenttä hyödyntää ympäristötyötään aktiivisesti markkinoinnissaan. Asiakkaat kuitenkin osaavat antaa uskottavalle ympäristötyölle arvoa.

”Sillä on ilman muuta merkitystä, kummalta kentältä pelaaja ottaa pelioikeuden tai ostaa osakkeen, jos vain toisella on GEO-sertifikaatti tai OnCourse aktiivisessa käytössä. Golfarit ovat yhä ympäristötietoisempia”, Hirsala Golfin kenttä-mestari Janne Lehto sanoo.

Lehto viittaa GEO Foundation for Sustainable Golfin ympäristösertifikaattiin ja järjestön lanseeraamaan OnCourse-seurantaohjelmaan. Ohjelman käyttäminen on kentille ilmaista. Sen avulla on helppo todentaa ja dokumentoida, mitä kentällä ympäristön eteen tehdään.

Samalla se on mahdollisuus säästää rahaa. Polttoaineiden, sähkön ja lannoitteiden hinta on jyrkässä nousussa. Seurantaohjelman avulla on helppo paikantaa säästökohteita kentänhoitoa järkeistämällä ja suunnittelemalla.
Ohjelmaa kuitenkin hyödyntää vain 37 golfkenttää. Määrä on kasvussa, mutta edelleen mukana on vain noin neljäsosa Suomen golfkentistä.

Suomen Golfkentät ry:n Hiilineutraali golfkenttä -hanke sai vuonna 2019 Suomen Golfliiton ympäristöpalkinnon. Hankkeen sielu on hiilijalanjälkilaskuri. Laskurin idea on OnCoursen tapaan paitsi dokumentoida kentän hiilijalanjälki, myös auttaa löytämään vähennys- ja säästökohteita. Laskurin on ottanut käyttöön Suomessa vasta 15 golfkenttää.

Golfilla on mahdollisuus olla ympäristövastuullisuudessa tienraivaaja. Lajin legitimiteetinkin kannalta se olisi tärkeää. Työkalut ovat jo olemassa. Nyt niihin pitää tarttua.

Linnunpöntöt ja ötökköhotellit

Kentän puihin kiinnitettävät linnunpöntöt vahvistavat alueen lintukantaa. Monille lajeille golfkenttä voi olla todellinen turvasatama. Niityt toimivat tehokkaina hyönteishotelleina. Myös keinotekoiset hyönteishotellit lisäävät pörriäisten määrää.

 

Hiilinielut

Nurmialueet ovat tehokkaita hiilinieluja ja -varastoja. Kentän alueella olevat puut toimivat tehokkaina hiilinieluina. Myös kosteikot sitovat hiilidioksidia. Kaatuneet, vanhat puut ovat hyönteisten turvasatamia, jotka rikastavat alueen biodiversiteettiä.

Kehitystyö

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) tukee tutkimuksia, joissa kehitetään heinälajikkeita, jotka sopivat parhaalla mahdollisella tavalla pohjoismaiseen ympäristöön ja vaativat mahdollisimman vähän lannoitteita, kasvinsuojeluaineita ja vettä. Suomen Golfliitto on yksi järjestön rahoittajista ja tutkimustiedon hyödyntäjistä.

Työkoneet

Sähköisiin työkoneisiin siirtyminen vähentää päästöjä tehokkaasti. Uusien polttomoottorilaitteiden kulutus on matalampi kuin vanhojen koneiden.

”Golfarit ovat yhä ympäristötietoisempia.”

Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineiden käyttö Suomen golfkentillä on vähäistä. EU:n tasolla kasvinsuojeluaineiden käyttöä tiukennetaan merkittävästi vuoden 2024 alussa.

 

Lannoitteet

Lannoitteita käytetään kohdennetummin ja mahdollisimman vähän. Tähän voi vaikuttaa muun muassa valitsemalla vähän lannoitetta tarvitsevia heinälajikkeita.

 

Polttoaineet

Esimerkiksi jätteistä valmistettavat bio-polttoaineet voivat vähentää kokonais-päästöjä jopa 90 %.

Vesi

llmaston lämpenemisen myötä golfkenttien hoitoon tarvitaan entistä enemmän vettä. Kastelutarve on syytä arvioida, eikä esimerkiksi kentän reuna-alueita kuivalla kaudella ole välttämätöntä kastella.

Oikein valitut heinälajikkeet vähentävät kastelun tarvetta. Riittävät veden-keruualtaat takaavat kasteluveden riittävyyden. Tarpeeksi laajat suoja- ja imeytysalueet huolehtivat siitä, ettei valumavesien mukana pääse lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita vesistöihin.

Hoitotoimenpiteiden järkeistäminen

Kaikkia kentän alueita ei ole leikattava joka päivä. Raffin voi antaa kasvaa ainakin väylien välisillä alueilla pitkäksi ja osan alueista voi jättää luonnontilaiseksi. Aktiivisella seurannalla hoitotoimenpiteiden tarvetta voidaan arvioida ja mahdollisesti vähentää.

Aurinkosähkö

Klubitalon katolle tai muualle asennettavat aurinkopaneelit ovat helppo ja tehokas tapa lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Sekä aurinkopaneelit että sähköllä latautuvat työkoneet, kuten robottiruohonleikkurit, yleistyvät kentillä nopeasti.

Koneiden yhteiskäyttö

Lähellä toisiaan sijaitsevat golfkentät voivat hyödyntää yhteistä konekantaa tai tilata tietyt hoitotoimenpiteet alihankkijalta.

Facebook Whatsapp Linkedin
Forward Go back