Käsien liike - Golflehti
Käsien liike

Käsien liike

Vaikka hyvä golfsvingi lähteekin vartalosta, käsillä on svingissä keskeinen rooli.

Teksti Heini Haapala
Kuvat Vesa Koivunen
Facebook Whatsapp Linkedin

Käsien liike lyönnissä on kuin ”piste svingin päälle”. Parhaimmillaan niistä saadaan tarkkuutta, tehoa ja vauhtia, sillä kädet kokoavat kehon eri osat toimimaan oikea-aikaisesti lyönnissä.

Pahimmillaan käsien toiminta voi kuitenkin pilata koko lyönnin. Molemmat ääripäät, yritys svingata pelkästään käsillä tai pelkästään vartalolla, ovat yhtä huonoja.

Käsivarsien kierto ja vipuvoimat

Käsivarsien kiertoliike pitää mailan oikealla tasolla, edistää osuman puhtautta ja lisää mailanpään nopeutta. Erityisen paljon vauhtia mailanpäähän saadaan rannekulmien muodostamasta vipuvarresta, joka vapautuessaan tuo lisää tehoa osumaan – kuin itsestään.

Taakseviennissä taaempi käsivarsi koukistuu niin, että kyynärpää osoittaa alaspäin, jolloin käsivarteen tulee ulkokierto. Käden ulkokierto aktivoi yläselän lihaksia niin, että käden liike linkittyy vartaloon lihasten ketjuttumisen avulla. Saman-aikaisesti ranteisiin muodostetaan kulmaa molempia ranteita aktiivisesti taivuttaen. Mailan ja käsien välille muodostetaan noin 90 asteen kulma taakseviennin puoleen väliin mennessä eli kun vasen käsivarsi on vaakatasossa.

Kohteenpuoleista käsivartta työnnetään taakseviennissä taakse, jolloin yläselän lihakset aktivoituvat ja kehon eri osien linkitys paranee.

Taakseviennissä vasenta käsivartta työnnetään matalana poispäin kohteesta grippiä ylös-alas painaen. Tämä työntävä ja kääntävä liike aktivoi niin ikään yläselän lihaksia, jotka lisäävät käsien ja vartalon yhteyttä. Työntävä liike edistää lisäksi rintarangan kiertoa eli hartioiden kääntymistä taakseviennissä.

Läpimenossa liike on lähes peilikuva taakseviennistä. Nyt kohteenpuoleinen käsivarsi koukistuu ja kiertyy niin, että kyynärpää osoittaa alas ja ranteet toimivat aktiivisesti pystysuuntaisesti kääntyen. Nyt taaempi käsivarsi puolestaan tekee työntävää liikettä. Saaton puolessa välissä voi ajatella,  että mailaa pidetään kehon ja kohteen välissä kuin sateenvarjoa pään yläpuolella eli ranteet ovat toimineet aktiivisesti myös läpimenossa. Tästä asennosta maila heilahtaa luontevasti loppuasentoon täydessä vauhdissa niin, että maila päätyy poikittain niskan taakse.

Oikea kyynärpää osoittaa alaspäin ja vasen ranne on suorana.

Ranteiden asento määrittää lavan asennon

Rannekulmista saadaan vipuvoimaa ja siten vauhtia lyöntiin, mutta tärkeää on, että ranteet kääntyvät oikein, jotta mailan lapa liikkuu oikeassa asennossa lyönnin aikana.

Osuma-alueella ranteiden liikettä voi olla vaikea hallita. Suosittelenkin siksi tarkkailemaan ranteiden asentoa taakseviennin yläasennossa. Kohteenpuoleisen käden kämmenselän tulisi olla suorana tai hieman pyöristyneenä. Ei koskaan kuitenkaan kupillaan, kun halutaan saada painetta palloon ja lyödä palloa pitkälle. Läpimenossa ranteiden liikettä suorassa lyönnissä voi ajatella peilikuvana taakseviennistä.

Kun lantion alueen lihakset ovat aktiiviset, jalat aktivoituvat oikeaan liikkeeseen.

Erikoislyönneissä ranne voi toimia eri tavoin lyönnistä riippuen.

Huom! Jotta ranteet voivat toimia kuvailemallani tavalla, on gripin oltava sormien tyvessä tai keskimmäisessä nivelvälissä. Jos ote on liikaa kämmenellä, ranteen liike rajoittuu eikä vipuvoimia saa käytettyä optimaalisesti.

Käsien liike kokoaa svingin eri osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

Käsien liike lyönnissä on vapaa, mutta niiden liike tulee olla linkittynyt kehoon. Linkitys tapahtuu lihaksia ketjuttamalla lapatuen avulla eli lapaluita ympäröiviä lihaksia aktivoiden. Kun lapatuki on aktiivinen, käsien liike on vapaa mutta hallittu.

Kun lapatuki on aktiivinen, käsien oikea liike aktivoi hartiakierron taakseviennissä. Kun ydintuki on aktiivinen, hartioiden kierto aktivoi lantion kierron. Kun lantion alueen lihakset ovat aktiiviset, jalat aktivoituvat oikeaan liikkeeseen. Liike kokonaisuudessaan purkautuu vastakkaisessa järjestyksessä läpimenoon – ilman sen enempää miettimistä. Jaloista keskivartaloon ja lopulta käsiin ulottuva lihasten ketjutus pitää svingin yhtenäisenä – ja ajoitus toimii kuin itsestään.

Kaikkiin Heinin Golfkoulussa julkaistuihin opetusjuttuihin löydät videoitua lisämateriaalia osoitteista:
golflehti.figolfpiste.com/opetus

Facebook Whatsapp Linkedin
Forward Go back