Golfarin todistus - Golflehti
Golfarin todistus

Golfarin todistus

Golfbuumi on muuttanut lajikulttuuria aiempaa rennommaksi, mutta suosiolla on ollut myös kääntöpuolensa.

Teksti Jere Jaakkola
Kuvat Getty Images
Facebook Whatsapp Linkedin

Golf on kulkenut Suomessa kaksi vuotta kaasu pohjassa. Lajin pariin on saapunut kymmeniä tuhansia uusia harrastajia ja koko toimiala on kukoistanut ennennäkemättömällä tavalla. Golfin aloituskynnys on jatkuvasti madaltunut, ja ilmapiiri on muuttunut entistä rennommaksi. Golf on onnistunut pitkälti kitkemään lajiin liitetyt haitalliset mielikuvat, ja suositusta pallopelistä on tullut koko kansan liikuntamuoto.

Kuten tyypillistä on, suosiolla on myös kääntöpuolensa. Lajin harrastajamäärän voimakkaaseen kasvuun ei ole ehditty kaikilta osin reagoida, eikä esimerkiksi kenttärakentaminen ole seurannut lajin suosion kasvua. Kentät ovat monin paikoin pahasti ruuhkautuneet, mikä taas on osaltaan pahentanut hitaan pelaamisen ongelmaa. Myös lajikulttuuri on selvästi muuttunut, monilta osin aiempaa parempaan suuntaan, mutta myös uusia ja uudelleen esiin nousseita vanhoja ongelmia on esiintynyt.

Kentillä on tartuttu buumin kääntöpuolen haasteisiin, mutta kaikkeen ei ole löydetty keinoja. Mediaakin on pyydetty apuun.

Golflehden toimitus teki harrastajille sekä toimialalla työskenteleville suunnatun kyselyn, jolla halusimme selvittää, mikä golfkentillä varsinaisesti mättää ja vastaavasti, mitkä asiat ovat muuttuneet aiempaa parempaan suuntaan. Pyysimme vastaajia antamaan myös kouluarvosanat todistukseen, sekä itselle että muille, ja tekemään golfareiden käyttäytymisestä sekä positiivisia että negatiivisia huomioita.

Saimme kyselyyn lähes 500 vastausta, jotka maalaavat kuvaa siitä, miten buumi on golfia muuttanut.

Ensin hyvät uutiset.

Golfista on tullut aiempaa rennompaa ja entistäkin hyväntuulisempaa. Se näkyy vastaajien mukaan muun muassa pukeutumisessa, etiketin väljyydessä ja rennommassa asenteessa. Tuntemattomien peliseuraan pääsee monen vastaajan mielestä aiempaan helpommin mukaan.

Ready golf -käytännöt, joita vuonna 2019 voimaan astuneet uudet golfsäännötkin kehottavat suosimaan, ovat vastaajien mukaan nopeuttaneet peliä, mutta se edellyttää, että kenttä vetää. Ruuhkaisilla kentillä ready golf -käytännöistä ei ole sanottavasti apua.

Positiivisia huomioita

”Varsinkin korona-aikana golfarit ovat olleet iloisia siitä, että saa olla ulkona ja liikkua.”

”Uudet pelaajat ovat rantautuneet innolla ja hyvällä fiiliksellä golfin pariin.”

”Entistä rohkeammin mennään mukaan myös vieraiden pelaajien ryhmään.”

”Laji kehittyy ja tulee inklusiivisemmaksi kaikille taustoista riippumatta.”

”Lajin pariin on tullut juuri sopivasti rentoutta ja vapautta käyttäytymis- ja pukeutumis­etiketeissä ilman, että tämä näkyisi huonona tai mauttomana käytöksenä muita pelaajia, kentän kuntoa tai lajin arvokkuutta kohtaan.”

”Nuoret ovat pääosin erittäin ystävällisiä ja hyväkäytöksisiä.”

”Kukaan ei enää nykyisin huomauta vaatetuksesta, mikä on hyvä suunta kentillä.”

”Tupakantumppeja on paljon vähemmän kuin ennen.”

Golfarit ovat myös omasta mielestään hyvin käyttäytyviä ja huolellisia, ympäristötietoisia ja riittävän ripeitä pelaamaan. Golfareiden itsearviointitodistuksessa peräti 77 prosenttia kaikista annetuista arvosanoista on kiitettäviä, kuten on myös todistuksen keskiarvo, 9,0. Lyöntien ja tulosten laskemisesta golfarit antavat itselleen arvosanaksi peräti täyden kympin.

Sitten kielteisempiin huomioihin.

Niitä on ensinnäkin selvästi enemmän kuin positiivisia huomioita. Jopa 44 % vastaajista on sitä mieltä, että golfkulttuuri on muuttunut huonompaan suuntaan. Vastaavasti vain joka kuudes vastaaja (16 %) on sitä mieltä, että golfkulttuuri on muuttunut buumin aikana parempaan suuntaan.

Ohittamiskulttuuri on useamman vastaajan mukaan rapistunut.

Keskeiset ongelmakohdat ovat golfareiden mielestä ilmeisiä. Peli on hidastunut, mitä on edesauttanut ohittamiskulttuurin heikentyminen. Pelin turvallisuusnäkökohdat huomioidaan vastaajien mielestä aiempaa heikommin, ja osan mielestä myös muiden pelaajien tervehtiminen unohtuu entistä useammalta.

Ongelmista ylivoimaisesti suurin on kuitenkin se, että oman pelin aiheuttamat vahingot kentälle, lyöntijäljet ja erityisesti pallon alastulojäljet griineillä, paikataan keskimäärin varsin huonosti.

Etenkin toimialalla työskentelevät ovat havainneet ongelmien laajuuden. Golfarit saavat heiltä huolellisuudesta todistusten heikoimman arvosanan 6.

Negatiivisia huomioita

”Kovaääninen metelöinti on lisääntynyt ja peli hidastunut.”

”Hitaat peliryhmät eivät huomioi takana tulevia nopeampia ryhmiä, toisin sanoen, liian usein ohitusmahdollisuutta ei ole.”

”Omien jälkien korjaaminen on aivan tolkuttoman huonolla tasolla. Jos itse olen viimeisenä illalla tai ensimmäisenä aamulla ennen viheriöleikkuuta kentällä pelaamassa tai töissä, joudun korjaamaan satoja alastulojälkiä viheriöiltä, puhumattakaan väylälyöntien korjaamattomista divoteista.”

”Turvallisuuden kanssa on ollut ongelmia, kun uudet pelaajat räiskivät palloja minne sattuu huutamatta forea. Myös kävellään naapuriväylillä miten sattuu.”

”Vanhemmat pelaajat suhtautuvat ylimielisesti nuorempiin.”

”Roskaaminen ja välinpitämättömyys ovat lisääntyneet.”

”Tervehtiminen tuntuu olevan nykyään pois muodista.”

”Nuuskapusseja on joka paikassa.”

Hieman erikoisen jälkien paikkaamisen ongelmasta tekee se, että osalla kentistä griinit säilyvät erinomaisessa kunnossa läpi kauden, mutta toisilla taas putataan paikkaamattomien jälkien seurauksena kuin kraatteripinnoilla. Alastulojälkien aiheuttamilla viheriön pintavaurioilla on välittömät vaikutuksensa myös griinien kuntoon, mikä niin ikään heikentää pelikokemusta.

Siinä missä golfarit antavat omasta käyttäytymisestään kiitettävän todistuksen, muut saavat tyytyä tyydyttävään keskiarvolla 7,5. Yhtään kiitettävää ei muiden pelaajien todistukseen vastaajilta heltiä.

Toimialalla työskentelevät ovat vieläkin kriittisempiä. Todistuksen keskiarvo putoaa 7,2:een.

Todistus

Käyttäytyminen = ystävällisyys, kohteliaisuus, golfyhteisön ilmapiiriin vaikuttaminen

Huolellisuus = jälkien paikkaaminen, kentällä liikkuminen, ohjeiden huomioiminen

Laskeminen = osaaminen ja rehellisyys lyöntien ja tulosten laskemisessa

Lukeminen = golfin perussääntöjen tuntemus ja paikallissääntöjen hallinta

Ympäristöoppi = luonnon ja ympäristön kunnioittaminen, roskattomuuden kunnioittaminen

Liikunta = pelinopeus, sijoittuminen kentällä

 

Muistathan, että…

…golfkenttä on kaikkien yhteinen liikuntapaikka. Miesten ja naisten. Lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden. Hiljaisten ja äänekkäiden. Hitaiden ja nopeiden. Rennompien ja jäykempien. Golfia harrastaa Suomessa jo 160 000 pelaajaa täsmälleen yhtä monella tavalla. Kenenkään tapa ei ole parempi kuin jonkun toisen.

Jos haluat kuunnella pelatessasi musiikkia, tee se muita kunnioittaen – kaikki eivät halua. Jos taas haluat nauttia golfin hiljaisuudesta, älä särähdä ensimmäisestä naapuriväylän äännähdyksestä. Vaikka itse olet pelannut golfia 30 vuotta ja uskot tuntevasi jo kaikki lajin metkut, joku toinen pelaa ensimmäistä kierrostaan. Oletko jo ehtinyt unohtaa, että voi ottaa aikansa päästä lajiin sisälle?

Ei ole väliä sillä, miten pelaat tai montako lyöntiä lyöt, mutta muista aina ottaa muut pelaajat, kenttähenkilökunta ja muut kentällä liikkujat huomioon, kunnioittaa kenttää, paikata jälkesi ja korjata roskasi sekä pitää huolta turvallisuudesta.

Golfkentille mahtuvat kaikki golfkärpäsen puremalle altistuneet. Nauti pelistä ja golfkesästä ja anna siihen muillekin mahdollisuus!

Mielestäni golfkulttuuri on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana

Facebook Whatsapp Linkedin
Forward Go back